Lidt historie og billeder


Kokkedal Kirke er den nyeste kirke i Hørsholm kommune i kommunens nordlige del - afgrænset af Usserød Kongevej, Bolbrovej, Stadion allé; en linje herfra til Øresund og kommunens nordgrænse. Kirken blev indviet d. 17. januar 1982, men da havde der allerede i nogle år været arbejdet på at etablere en kirke i Hørsholm sogns nordlige del. En stor udbygning af området betød, at der nu boede ca. 5000 mennesker her.

En af Hørsholm sogns tre præster - Lis Rechendorff - havde området som sin særlige opgave. Hun startede sammen med frivillige månedlige gudstjenester i november 1971. Disse gudstjenester fandt sted i Ådalsparkens selskabslokaler.

Fra september 1973 blev en midlertidig kirke taget i brug - den stod til september 1981, hvor konfirmandlokalet blev taget i brug som kirkerum, indtil den nuværende kirke var færdig til indvielse i 1982.

Sognegården blev bygget senere og kunne tages i brug i marts 1984 - en udvidelse fandt sted i 1997/98. Orglet, som først kom til i 1987, har 22 stemmer og er bygget af Jensen og Thomsen, Hillerød.

Kirken er tegnet af arkitekterne Holger Jensen m.a.a. og Lars Jensen m.a.a. med ingeniørfirmaet Crone og Koch som rådgivende ingeniører. 

Kokkedal sogn blev selvstændigt sogn d. 1. december 1989.

Sommeren 2002 fandt seneste ombygning sted i Kokkedal Kirke. Baggrunden for ombygningen var utidssvarende kontorforhold for den ene af sognepræsterne, samt et ønske om en bedre indretning af selve kirkerummet. Kirkens indgangsparti blev flyttet 3,5 meter mod nord. Midtergangen blev centreret i forhold til alteret. Pigekoret fik bedre plads. Ombygningen stod Kokkedal Kirkes arkitekts søn for. Holger Jensen er arkitekten bag kirken, og sønnen Lars Jensen er arkitekten bag ombygningen. 

 

Her er nogle billeder af Kokkedal Kirke fra sommeren 2022. Klik på billederne for fuld størrelse.

Alle billeder er af fotograf Torben Eskerod.

Kokkedal Kirke set udefra

Kokkedal Kirke

Orglet

Pusterummet, atriumgård og konfirmandstue

Sognegården