Vielse/ kirkelig velsignelse

 

Tillykke! Vi glæder os til at være en del af jeres store festdag.

Efter I har lavet en aftale med kirkekontoret om jeres vielse eller velsignelse, skal I udfylde vielsesblanketter, som I finder HER

Når man skal giftes er man som regel i god tid med planlægningen. Også hvad kirken angår, er det en god idé at henvende sig til præsten og/ eller kirkekontoret i god tid.

Prøvelsesattest For at blive gift skal man have en prøvelsesattest. Efter man har udfyldt og indsendt blanketten ”ægteskabserklæring” som man kan få på folkeregistret/Borgerservice, udstedes prøvelsesattesten af brudens bopælskommune. Attesten er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

Man kan også få en kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab. Selvom man allerede er blevet gift på rådhuset, kan man godt ønske at få sit ægteskab velsignet i kirken. Lidt forenklet kan man sige, at man i kirken får den del af en kirkelig vielse, som borgmesteren ikke kan bidrage med, nemlig Guds velsignelse.Der kan være mange forskellige grunde til at ønske en kirkelig velsignelse af sit ægteskab. Man er altid velkommen til at tale med præsten om sine spørgsmål og tanker i den forbindelse.

Den kirkelige velsignelse har intet juridisk/borgerligt indhold. Det er derfor ikke nødvendigt med nogen prøvelsesattest. Til gengæld skal man kunne forevise en borgerlig vielsesattest.