Dødsfald

Der er mange praktiske ting at tage stilling til, når én af ens nærmeste dør. Man kan altid henvende sig til præsten eller kordegnen med sine spørgsmål og tanker. Ikke kun i forbindelse med et dødsfald, men også i tiden efter dødsfaldet.

I forbindelse med dødsfald har de pårørende ret til selv at tage hånd om det rent praktiske; det vil sige papirer, pyntning af kirken og transport af afdøde. De fleste vælger dog at tage imod hjælp fra en bedemandsforretning til én eller flere af disse opgaver.

Dødsfald skal altid anmeldes - også selvom man ikke ønsker præstens medvirken. Det kan ske via www.borger.dk eller bedemanden, ligesom Kirkekontoret kan være behjæpelig.


Begravelse/bisættelse

Tidspunktet for en begravelse/ bisættelse skal altid aftales med præsten.

En samtale med præsten finder som regel sted forud for begravelsen. Samtalen vedrører blandt andet højtidelighedens forløb, herunder hvilke salmer, der skal synges. Et centralt spørgsmål er også om afdøde skal jordfæstes/begraves eller kremeres/brændes. Udgangspunktet er, at man altid så vidt muligt skal følge afdødes egne ønsker.