Navngivning/navneændring

Navngivning

Du kan navngive dit barn via www.borger.dk hvis du ikke ønsker, at barnet skal døbes eller hvis I f.eks skal have udstedt pas til barnet inden dåben.
Barnet skal navngives, inden det fylder 6 måneder.

Du har også mulighed for at navngive dit barn ved dåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund. Kontakt Kirkens kontor for flere oplysninger

Navneændring

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via www.borger.dk

Skal din ansøgning om navneændring behandles i statsforvaltningen, vil du blive orienteret om, at ansøgningen er sendt dertil.

Der er gebyr for visse navneændringer: •Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. •Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år

Læs på familiestyrelsens side om betaling. 

Du skal også selv sørge for nyt pas og kørekort. Der skal ligeledes betales gebyr for nyt pas og kørekort.