Danmark hyggeligste fokekirke - her er plads til alle - uanset alder, humør og overbevisning...

Lidt historie:

Kokkedal Kirke er den nyeste kirke i Hørsholm kommune i kommunens nordlige del - afgrænset af Usserød Kongevej, Bolbrovej, Stadion allé; en linje herfra til Øresund og kommunens nordgrænse. Kirken blev indviet d. 17. januar 1982, men da havde der allerede i nogle år været arbejdet på at etablere en kirke i Hørsholm sogns nordlige del. En stor udbygning af området betød, at der nu boede ca. 5000 mennesker her.